برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید!

ارسال پیام

درب های لابی

علاوه بر اینکه درب ضد سرقت برای ورودی واحد های آپارتمانی مورد استفاده قرار می گیرد، درب ضد سرقت یک و نیم لنگه برای درب ورودی آپارتمان و درب ورودی ساختمان های اداری و تجاری نیز مورد استفاده قرار می گیرید.
درب ضد سرقت یک و نیم لنگه و درب ضد سرقت ۲ لنگه با توجه به اینکه عرض زیادتری پیدا می کنند باید توجه بیشتری برای امینت این نوع درب ها اختصاص داده شود. هر چه عرض درب ضد سرقت یک و نیم لنگه از ۱۲۰ سانتی متر بزرگتر می شود امنیت درب ضد سرقت بخصوص در برابر نیروهای فشاری کاهش پیدا می کند. ضربات پتک می تواند درب ضد سرقت یک و نیم لنگه را باز کند و این ضعف فقط به خاطر عرض زیاد این نوع درب ها می باشد.

buy active instagram followers buy facebook subscribers orlando seo