اندازه استاندارد درب داخلی ساختمان

اندازه استاندارد درب داخلی ساختمان

امروزه اندازه استاندارد درب اتاقی ساختمان که در بازار فروخته می‌شوند؛ بسته به شرکت تولیدکننده آنها با یکدیگر متفاوت است. با این وجود برای راحتی بیشتر اطلاع از ابعاد استاندارد درب برای ساختمان می‌تواند کمک‌کننده باشد. این ابعاد بر اساس فاکتورهایی انتخاب شده‌اند که عبور اجسام حجیم و سنگین مانند مبل و کمدهای بزرگ از […]