درب لابی شیشه ای یا درب لابی فلزی ؟

تفاوت درب لابی شیشه ای و درب لابی فلزی

مشاعات به فضاهایی در ساختمان گفته می‌شود که برای استفاده اختصاصی در نظر گرفته نشده و تمام ساکنین باید از این فضاها به صورت اشتراکی استفاده کنند. لابی نمونه‌ای از مشاعات پرکاربردی است که امروزه در طراحی پلن اکثر ساختمان‌ها قسمتی را به آن اختصاص می‌دهند. این فضا در واقع اتاقی جداگانه از راهرو و […]