انواع لولای درب ضد سرقت

لولای درب ضد سرقت

لولا یکی از اجزای اصلی در درب‌های ضد سرقت محسوب می‌شود که وظیفه آن چرخاندن بدنه درب حول محور پایه‌هایش است. در حقیقت لولا درب ضد سرقت یک قطعه فلزی و شامل دو قسمت متحرک است که حول محور یک قطعه مرکزی ثابت می‌چرخند. یک طرف این قطعه باید روی چهارچوب و طرف دیگر آن […]