نحوه نصب درب اتاق و چوبی

نحوه نصب درب داخلی

نصب صحیح یکی از مواردی است که روی کارایی درب تاثیر مستقیم دارد. در این روند باید به نکات مهمی توجه شود که هر کدام از آنها می‌توانند عملکرد درب را تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار دهند. بدون رعایت این نکات، درب به درستی روی پاشنه نمی‌چرخد و روی چهارچوب خود به درستی ثابت […]