سهند درب
خط میانی

مرکز فروش درب اتاقی در تهران

نکته های خرید درب اتاقی

اهمیت درب در صنعت ساختمان فقط محدود به ابزاری برای جداسازی فضاها نمی‌شود؛ بلکه از این محصول با هدف حفظ امنیت بنا نیز استفاده خواهد شد. اما آیا هر دربی قابلیت این را دارد که به عنوان یک درب ساختمانی ایمن از آن استفاده شود؟ پاسخ کوتاه اما قطعی این سوال خیر است. شما نمی‌توانید […]